Krótki zarys historii BKS "TUR" Drukuj
Klub powstał we wrześniu 1923 przy Gimnazjum prywatnym w Bielsku Podlaskim. Założycielem klubu był Kapitan 35 pułku piechoty Tadeusz Dembowski - Komendant PKU (państwowa komenda uzupełnień) który jednocześnie był czynnym graczem drużyny na pozycji środkowego napastnika.

Przyjęto nazwę klubu "Legia" gdyż założyciel klubu i kilku graczy było legionistami i walczyli o wyzwolenie Polski w legionach Józefa Piłsudskiego. Kapitanem drużyny został wybarany uczeń starszej klasy Narcyz Mieczkowski pózniejszy oficer Wp w służbie zawodowej. Klub składal się z drużn piłki nożnej, siatkówki i lekkatletyka. Funkcję prezesa klubu pełnił kpt. Tadeusz Dembowski - wiceprezesem był kpt. Adam Kowalec komendant powiatowy PW i WF w Bielsku Podlaskim.

W 1926 zmieniono nazwę na BKS (Bielski Klub Sportowy) gdyż Ministerstwo Oświaty i Wyznań Religijnych (MOiWR) zabroniło uczniom grać w piłkę nożną. Klub w tym czasie posiadał 4 sekcje: piłki nożnej, piłki siatkowej, lekkaatletyka i kolarskiej. Prezesem był kpt. Tadeusz Kosiński Komendant Powiatowy (poległ w obronie Białegostoku w 1939) wiceprezesem Stanisław Teller Komendant Powiatowy Strzelca - wielki entuzjasta sportu.

W 1929 roku klub przyjmuje nazwę "Strzelca" gdzyż opiekę obejmuje "Odział Związku Strzeleckiego i Powiatowa Komenda PW i WF 35 pułku Piechoty z Brześcia". Wszyscy czynni sportowcy należeli do oddziału Związku Strzeleckiego. W tym czasie powstaje klub o nazwie BKS - Bielski Klub Sportowy do którego należli w większości Żydzi. Pózniej powstaje tylko Żydowski Klub Sportowy ŻKS. Klub "Strzelec" w tym okresie przeżywa największy rozkwit - posiada 12 sekcji: piłki nożnej, koszykówki, LA, kolarska, strzelecka, bokserska, szeremierka, łyżwiarstwo, tenis ziemny i stołowy. Szkolono instruktorów poszególnych dyscyplin w Warszawie i Brześciu. Klub "Strzelec" ma największe osiągnięcia w powiecie i okręgu. Rozwój zawdzięcza Powiatowej i Obwodowej Komendzie PW i WF oraz ich komendantomi instruktorom jak również ofiarnej i bezinteresownej młodzieży. Instruktorami byli Wiktor Bobrowski, Mikołaj Grodzki, Aleksander Grodzki, Jan Jankowski. Funkcję prezesa pełnił Kazimierz Troszkiewicz - komendant PW i WF duszę klubu pełnił kpt.

W 1937 klub zminia nazwę na KS "Rezerwa" gdzyż opiekę obejmuje Powiatowy Związek Rezerwistów RP. Młodzi odeszli do wojska a po wojsku już należali do W. Rez. RP a komendaci przenisieni do jednostek macierzystych 35 pp. Prezesem klubu został Stanisław Bulski, wiceprezesem Zdzisław Krupkowski (obaj zgineli w Katyniu). Wojna przerwała pracę w klubie.

SKŁAD I DRUŻYNY W 1923 r.

1) Tadeusz Dembowski - założyciel
2) Narcyz Mieczkowski - kpt. druzyny
3) Ludwik Boćkowski
4) Michal Burzyński
5) Roman Burzyński
6) Władysław Kazimierski
7) Antoni Wróblewski
8) Władysław Wysocki
9) Wiktor Niemyjski
10) Mirosław Borkowski
11) Eugeniusz Kosowski
12) Ryszrad Czarkawski

SKAŁAD DRUŻYNY "STRZELCA"

1) Kazimierz Burnus - kpt. drużyny
2) Wiktor Bobrowski
3) Sergiusz Wiczna
4) Stanisław Sawicki
5) Edwars Skalski
6) Jan Minkiewicz
7) Mikołaj Gałakan
8) Bronisław Kulesza
9) Wikor Piotrowski
10) Aleksy Chomicz
11) Władysław Bastrygiuk

SKAŁAD DRUŻYNY " REZERWA" 1939r.

1) Wacław Popławski
2) Witold Piotrowski
3) Aleksander Grodzki - gospodarz
4) Władysław Lubowicki
5) Stanisław Bartoszuk
6) Kazimierz Popławski
7) Zdzisław Krzyśniak - kpt. drużyny
8) Bronisław Kulesza
9) Stanisław Maliszewski
10) Sergiusz Wisznia
11) Anatol Miaziuk
12) Aleks Chomicz

Autor

* Jeśli znalaześ błąd lub masz informacje do uzupełnienia działu poinformuj nas wysyłając wiadomość na adres: redakcja@turbielsk.pl
 
...